Make your own free website on Tripod.com

Marq's Website

Intero

Sample Text

The following text is the Babel Account (Genesis 11:1-9) in Intero:

Sur u tuta tero estis un lingwo kay un parolkielo.
Kay kiam loy ekiris de u oriento, loy trovis valo e u lando Cinar kay tie eklojis.
Kay loy diris un en aliu: Venu, moy faru brikoy kay moy brulpretigu xoy per fayro. Kay u brikoy farijis por loy ctonoy, kay u bitumo farijis por loy kalko.
Kay loy diris: Venu, moy konstruu en moy urbo, kay turo, kies supro atingos la xielo, kay moy akiru en moy gloro, antam ol moy disijos sur u suprajo es u tuta tero.
Kay u Eternulabo mallevijis, por vidi u urbo kay u turo, kiuy u homidoy konstruis.
Kay u Eternulabo diris: Jen estas un popolo, kay un lingwo loy xiuy havas; kay jen, kio ili komencis fari, kay loy nel estos malhelpatay e xio, kio loy decidis fari.
Moy malleviju do, kay Moy konfuzu tie loyes lingvo, por ke un nel komprenu u parolo es aliu.
Kay u Eternulabo disigis loy de tie sur u suprajo de u tuta tero, kay loy xesis konstrui u urbo.
Tial oni donis en xo u nomo Babel, al tie u Eternulabo konfuzis u lingwo es u tuta tero kay de tie u Eternulabo disigis loy sur u suprajo es u tuta tero.

For comparison the Esperanto translation can be found here, and several English translations here.

Back

(========)

Valid XHTML 1.0 StrictValid CSS!

Last Updated: 2009-05-02